"Avro Viking"

Dette er bare et lite utvalg av de bildene jeg har av "Avro Viking".
Ta kontakt dersom du vil se flere.
Dersom du ønsker å bestille bilder, gå til: Ordreskjema

This is just a small selection of the photos I have of "Avro Viking".
Please get in touch if you would like to see more.
If you would like to place an order, please go to: Order form

Hjem

Home

Prisliste

Price list

Photo ref.no. 1OK-11 Photo ref.no. 1OL-5

Photo ref.no. 1OL-11 Photo ref.no. 1OL-2

Tilbake til ALFABETISK LISTE
Back to ALPHABETICAL LIST
Tilbake til NYHETS-LISTE
Back to NEWS-LIST


Copyright ©: Photographer HARALD M. VALDERHAUG, NO-6050 VALDERØY - NORWAY. Phone: + 47 701 82 375.
Fax: + 47 216 85 520. Mobile phone: + 47 92 61 70 71. E-mail: harald@valderhaug.no