"Lady Grete"

Dette er bare et lite utvalg av de bildene jeg har av "Lady Grete".
Ta kontakt dersom du vil se flere.
Dersom du ønsker å bestille bilder, gå til: Ordreskjema

This is just a small selection of the photos I have of "Lady Grete".
Please get in touch if you would like to see more.
If you would like to place an order, please go to: Order form

Hjem

Home

Prisliste

Price list

Photo ref.no. 1UD-14 Photo ref.no. 1UD-9

Photo ref.no. 1UC-18 Photo ref.no. 1UB-12

Tilbake til ALFABETISK LISTE
Back to ALPHABETICAL LIST
Tilbake til NYHETS-LISTE
Back to NEWS-LIST


Copyright ©: Photographer HARALD M. VALDERHAUG, NO-6050 VALDERØY - NORWAY. Phone: +47 701 82 375.
Fax: +47 216 85 520. Mobile phone: +47 92 61 70 71. E-mail: harald@valderhaug.no