"Western Patriot"

Dette er bare et lite utvalg av de bildene jeg har av "Western Patriot".
Ta kontakt dersom du vil se flere.
Dersom du ønsker å bestille bilder, gå til: Ordreskjema

This is just a small selection of the photos I have of "Western Patriot". Please get in touch if you would like to see more.
If you would like to place an order, please go to: Order form

Hjem

Home

Prisliste

Price list

Photo ref.no. VOa-1 Photo ref.no. VOa-4

Photo ref.no. VOa-3

Tilbake til ALFABETISK LISTE
Back to ALPHABETICAL LIST
Tilbake til NYHETS-LISTE
Back to NEWS-LIST


Copyright ©: Photographer HARALD M. VALDERHAUG, NO-6050 VALDERØY - NORWAY. Phone: +47 701 82 375.
Fax: +47 216 85 520. Mobile phone: +47 92 61 70 71. E-mail: harald@valderhaug.no