Prices in € - EURO                                Prices in £ - GBP                                     Prices in $ - USD       

                                                              
Salgs- og leveringsinformasjon


   
PRISLISTE  NOK       (Priser ekskl. m.v.a. -  Priser inkl. m.v.a.)

                               
PRISER  FARGEFORSTØRRELSER         
                                    Antall:                      2 - 4                       5 - 9                      Tillegg                     Tillegg
 FORMAT:                         1                      av samme              av samme              for laminering             for ramme

20 x 25 cm 350 - 438 315 - 394 285 - 356 145 - 181 270 - 338
20 x 30 cm 375 - 469 340 - 425 305 - 381 160 - 200 295 - 369
24 x 30 cm 415 - 519 375 - 469 335 - 419 175 - 219 300 - 375
28 x 36 cm 545 - 681 490 - 613 440 - 550 205 - 256 325 - 406
30 x 40 cm 600 - 750 540 - 675 485 - 606 245 - 306 390 - 488
40 x 50 cm 750 - 938 675 - 844 610 - 763 360 - 450 480 - 600
50 x 70 cm 1135 - 1419 1020 - 1275 920 - 1150 450 - 563 715 - 894
60 x 80 cm 1500 - 1875 1350 - 1688 1215 - 1519 610 - 763 770 - 963
70 x 100 cm 1940 - 2425 1745 - 2181 1570 - 1963 880 - 1100 815 - 1019
                              Ved større format og foto preget på lerret etc.etc.: Pris på forespørsel.


        PRISER DIGITALE BILDER og BRUKSRETT TIL TRYKKSAKER etc.

                        (Priser i NOK ekskl. m.v.a.  -  Priser inkl. m.v.a.)
 
Bruksrett (engangs) for bilder til trykksaker/brosjyrer:........................................ 1075 - 1344
Bruksrett (engangs) for bilder til annonser:....................................................... 1075 - 1344
Bruksrett (engangs) for bilder til bruk på messeplakater:................................... 1075 - 1344
Bruksrett (engangs) for bilder til WEB-sider/internett:........................................ 1075 - 1344
Bruksrett (engangs) for bilder til forside/trykksaker/kalender:............................. 1590 - 1988
Bruksrett for ubegrenset bruk til trykksaker, annonser, internett, plakater  etc.:... 2150 - 2688    Om © COPYRIGHT og BRUKSRETT,...... og litt til:
* MANGE TROR..... at hvis de først har betalt for et fotografi kan de bruke det til hva de vil. Men så enkelt er  det dessverre ikke.
* SANNHETEN ER.... at fotografier omfattes av lov om opphavsrett. I følge lov om opphavsrett har fotografen  alle rettigheter (copyright) til sine bilder. Ingen kan derfor bruke ett fotografi uten samtykke fra fotografen.
* Et fotografi kan derfor ikke scannes, dupliseres, avfotograferes, lastes ned fra internett eller kopieres på  noen måte uten avtale med fotografen om BRUKSRETT til fotografiet. En slik bruksrett gir kunden en  rettighet til å bruke fotografiet til et avtalt formål (til trykksaker, annonser, internett, messebilder etc.) til en  avtalt pris. Denne bruksretten kan ikke overdras eller selges videre til andre.
* Slik bruksrett kan avtales for engangs bruk. Dersom kunden likevel ønsker å bruke samme bildet f.eks. ved re-trykking, eller i samme annonse flere ganger, betales halv pris av første gangs bruk.
* Bruksretten kan også avtales å gjelde ubegrenset bruk. Kunden kan da fritt bruke bildet til trykksaker,  annonser, internett, messebilder etc., så ofte og så mange ganger kunden ønsker.